guidebook download PDF-File 18,512.08 KB

01

การหนุนเสริมศักยภาพที่เกิดจากการย้ายถิ่น

คู่มือนี้ช่วยให้นักพัฒนาผนวกปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายของมนุษย์สู่การปฏิบัติงานของตน

เริ่มต้น

English  | ภาษาไทย | ລາວ (ຕໍ່ມາ)02

เกี่ยวกับคู่มือนี้

คู่มือนี้ช่วยผนวกการย้ายถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ (translocality) สู่การปรับตัวโดยชุมชนเป็นฐาน คลิ๊กที่วีดีโอเพื่อเรียนรุ้เพิ่มเติม

 

03

ขั้นตอนในการสร้างความหยัดยืนด้วยแนวคิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่

เป็นการนำวิธีและกิจกรรมที่เสนอแนะไปใช้ค้นหาและวิเคราะห์รูปแบบการย้ายถิ่นในพื้นที่โครงการของคุณคุณจะสามารถพัฒนาวิธิการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์

earth_grn_vector_LP.svg

แผนที่รูปแบบการย้ายถิ่น

step_2_analyze_actors_LP.svg

การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

step_3_impacts_LP.svg

การค้นหาผลกระทบที่เกิดจากการย้ายถิ่น

step_4_action_LP.svg

ลงมือปฏิบัติและการผนวกการย้ายถิ่นเข้ากับโครงการของคุณ

04

สำรวจคู่มือ

Description_gelb.png

 

ดาวน์โหลด (ไฟล์ PDF)

เครื่องมือเพิ่มเติม

learn more

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

learn more

เริ่มเชื่อมต่อ

learn more