ข่าว/ความเคลื่อนไหว

โครงการ TransRe/มหาวิทยาลัยบอนน์ เข้าร่วมการประชุม COP22 ที่เมือง Marrakesh

โครงการ TransRe/มหาวิทยาลัยบอนน์ เข้าร่วมการประชุม COP22 ที่เมือง Marrakesh

Harald Sterly ผู้ประสานงานโครงการฯ และ Kayly Ober, รองนักวิจัยในฐานะตัวแทนของโครงการ TransRe และมหาวิทยาลัยบอนน์เข้าร่วมการประชุ… read more

Connecting the Dots: International Migration Experts welcomed at the GIUB in Bonn

Connecting the Dots: International Migration Experts welcomed at the GIUB in Bonn

Spotlights of a discourse: Migration is a problem that has to be managed. Migration processes are too complex to depict them in … read more

Trans|Re at the International Geographical Congress (IGC 2016)

Trans|Re at the International Geographical Congress (IGC 2016)

Themed “Shaping our harmonious world”, the 33rd International Geographical Congress took place in Beijing, China, in August this… read more

Fact Sheet ลำดับที่ 2 ของโครงการ TransRe

Fact Sheet ลำดับที่ 2 ของโครงการ TransRe "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบต่อประเทศไทย"

Fact Sheet ลำดับที่ 2 ของโครงการ TransRe นำเสนอภาพรวมของ ก) แนวโน้มของภูมิอากาศในอดีต ข) ภาพฉายภูมิอากาศในอนาคต และ ค) ผลกระทบต… read more

เวทีสัมมนา

เวทีสัมมนา "TransRe Midterm Conference" ณ เมืองบอนน์

ความเชื่อมโยงระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นประเด็นสำคัญที่มีการกล่าวถึงอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีข้อมูลทาง… read more

โครงการ TransRe ติดอันดับ 1 ใน 10 โครงการในการประชุม COP 21

โครงการ TransRe ติดอันดับ 1 ใน 10 โครงการในการประชุม COP 21

ภายหลังการประชุม COP 20 ที่เมือง Lima โครงการ TransRe ติดอันดับ 1 ใน 10 โครงการที่มีบทบาทในประเด็นด้านการโยกย้ายถิ่นฐานจากภูมิอา… read more

ปัญหาภัยแล้งปี 2559 ส่งผลให้คนย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น?

ปัญหาภัยแล้งปี 2559 ส่งผลให้คนย้ายถิ่นเพิ่มขึ้น?

การย้ายถิ่นเป็นช่องทางหนึ่งของครัวเรือนในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิต และปัญหาภัยแล้งที่ประเท… read more

วีดีโอโครงการฯ ในประเทศไทย

วีดีโอโครงการฯ ในประเทศไทย

วีดีโอของโครงการฯ ล่าสุดในประเด็นวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การโยกย้ายถิ่นฐาน และความยืนหยัดทางสังคมในประเทศไทย และงานวิจัยของโครงการฯ read more

โลโก้โครงการฯ ใหม่

โลโก้โครงการฯ ใหม่

เนื่องในโอกาสปีใหม่และผู้ประสานงานโครงการคนใหม่ โครงการ TransRe ขอเปิดตัวโลโก้โครงการฯ ใหม่ไปพร้อมๆ กัน read more

ผู้ประสานงานคนใหม่โครงการ TransRe

ผู้ประสานงานคนใหม่โครงการ TransRe

ฮาอาร์ท สเตียลี (Harald Sterly) รับตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TransRe ภายหลังจาก ดร.พัทริค ศักดาพลรักษ์ (Patrick Sakdapolrak) ย้… read more

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติระยะสั้น “Does Climate Change Move You?: Understanding climate impacts on migration and the concepts, m… read more

ความร่วมมือระหว่าง TransRe และ IOM

ความร่วมมือระหว่าง TransRe และ IOM

โครงการ TransRe และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำนักงานประเทศไทย (IOM-Thailand) ร่วมลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน (an … read more

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video