โครงการ TransRe/มหาวิทยาลัยบอนน์ เข้าร่วมการประชุม COP22 ที่เมือง Marrakesh ประเทศโมร็อคโค

Harald Sterly ผู้ประสานงานโครงการฯ และ Kayly Ober, รองนักวิจัยในฐานะตัวแทนของโครงการ TransRe และมหาวิทยาลัยบอนน์เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 22 (COP22) ที่เมือง Marrakesh ประเทศโมร็อคโค Kayly Ober กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าการประชุม COP22 นี้อาจได้รับความสนใจจากสาธารณชนน้อยกว่าการประชุม  COP21 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศสครั้งที่ผ่านมา แต่ข้อสรุปต่างๆ ที่นำเสนอในเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน การประชุมฯ นี้มุ่งเน้นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (loss and damage) โดยพิจารณาให้การเคลื่อนย้ายและการย้ายถิ่นถือเป็นกลไกหนึ่งในการชดเชยความเสียหายแก่ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" 

สำหรับส่วนหนึ่งของความพยายามนำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการโยกย้ายถิ่นฐาน (climate change and migration) ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ทางโครงการ TransRe จัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ตลอดทั้งวันในบริเวณ Climate Oasis Figuig ในโซนสีน้ำเงิน โดยมีแขกรับเชิญพิเศษ Koko Warner (UNFCCC), Saleemul Huq (International Centre for Climate Change and Development), Mariam Traore Chazanoel (International Organization for Migration), and Atle Solberg (Platform on Disaster Displacement) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถามต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ที่สนใจ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโครงการ TransRe เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ COP 22 ทุกท่านสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้

Harald Sterly กล่าวว่า "โครงการ TransRe หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการโยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนหวังว่านักวิจัย ผู้กำหนดนโยบายบาย และผู้ปฏิบัติงานต่างๆ จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้การเกิดการวิจัยและการนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมถึงในการประชุม COP และเวทีประชุมอื่นๆ"

ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของทางโครงการฯ ใน COP22 ผ่าน:

→ Twitter 
→ Facebook

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video