คณะนักวิจัยของโครงการฯ (Our Team)

ดร. พัทริค ศักดาพลรักษ์ (Patrick Sakdapolrak)
หัวหน้ากลุ่มวิจัย/หัวหน้าโครงการ

Prof_Dr_Sakdapolrak.jpg

อันญ่า ลามเชอร์ (Anja Lamche)
นักศึกษาผู้ช่วย (Student Assistant)

Prof_Dr_Anja.jpg

โสภณ นฤชัยกุศล (Sopon Naruchaikusol)
นักวิจัย (Research Associate)

Prof_Dr_Naruchaikusol.jpg

เคลลี่ โอเบอร์ (Kayly Ober)
นักวิจัย (Research Associate)

Prof_Dr_Ober.jpg


ซีโมน พีซ (Simon Peth)  
นักวิจัย (Research Associate)

Prof_Dr_Peth.jpg


ลูอิเซอร์ พอสซ์ (Luise Porst) 
นักวิจัย (Research Associate)

Prof_Dr_Porst.jpg


ทิลล์ ร็อคเคนเบาค์ (Till Rockenbauch)
นักวิจัย (Research Associate)

Prof_Dr_Rockenbauch.jpg


ฮาอาร์ต สเตียลี (Harald Sterly)
ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator)

Profil_Sterly.jpg


อูริเกอร์ โฟลมัน (Ulrike Vollmann)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration)

Prof_Dr_Vollmann.jpg

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video