โครงการ TransRe ในข่าวและสื่อต่างๆ (ภาษาอังกฤษ เยอรมัน และอื่นๆ)

ในส่วนนี้เป็นบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ หากต้องการข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ กรุณาติดต่อเรา


โครงการ TransRe ในข่าว | ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ


โครงการ TransRe ในข่าว

 


Screenshot_30.jpg
NEW: The links between climate change and migration

The relationship between climate change and migration is much more subtle and complex than ‘clickbait’ headlines suggest, write Kayly Ober and Patrick Sakdapolrak, in their article on chinadialogue. 

¬ chinadialogue (December 2015)

 


Kayly_2.png
Mass migration is no 'crisis': it's the new normal as the climate changes (by Ellie Mae O'Hagan)

"Migration as adaption" (2014) by Kayly Ober quoted about ways to respond to migration in the discussion about climate change, conflicts and mass migration to Western Europe.

¬ The Guardian (August 2015)

 


Screenshot_1Kayly.png
Los deplazados ambientales están entre nosotros (by Jaqueline Fowks)

Kayly Ober was quoted (page 55-56) on the complications, both empirically and politically, on precisely predicting the number of future climate migrants.
TransRe Factsheet No. 1 was also cited.

¬ PODER Enterprise (December 2014)

 


thbn_bonn_sust.jpg
Patrick Sakdapolrak im Porträt – Ein Forschungsprojekt über die Zusammenhänge von Migration und Klimawandel.

"Patrick Sakdapolrak hat 2010 am Geographischen Institut der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn promoviert. Für seine Dissertation "Orte und Räume der Health Vulnerability. Bourdieus Theorie der Praxis für die Analyse von Krankheit und Gesundheit in megaurbanen Slums von Chennai, Südindien" erhielt er 2011 den "KfW-Förderpreis für exzellente praxisrelevante Entwicklungsforschung". Seit Oktober 2013 leitet er eine Nachwuchsforschungsgruppe für Migration und Umwelt in Bonn." Read more...

¬ Bonn Sustainability Portal (May 2014)


 bonner_geograph.png"Bonner Geograph lotet aus, wie Migranten ihrer Heimat helfen können"

"Bonn. Inwieweit können Migranten ihren Heimatregionen helfen, Herausforderungen des Klimawandels besser zu bewältigen? Ein Forschungsprojekt des Geographischen Instituts der Universität Bonn untersucht diesen Zusammenhang und lotet die Chancen am Beispiel von Thailand aus..." Read more...

¬ Bonner General Anzeiger (Dec. 2013)


patrick_frankfurter.png "Kampf gegen Armut ist wichtig", Patrick Sakdapolrak im Interview

"Der Massen-Tod der Flüchtlinge aus Afrika im Mittelmeer hat jüngst die Öffentlichkeit geschockt. Welchen Anteil hat eine verschärfte Umweltsituation in den Herkunftsländern an der Entscheidung der Menschen, ihre Heimat zu verlassen? Die Hauptursache für die Flucht nach Europa, also über Ländergrenzen hinweg, war auch in diesem Fall ganz klar die soziale und politische Situation in den Herkunftsländern. Umweltveränderungen sind zwar oft mit ein Grund, den Heimatort zu verlassen, sie führen aber..." Read more...

¬ Frankfurter Rundschau (Nov. 2013)

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ (Press Releases)


Bonn_Sust._Nov_2014.png "University of Bonn: TransRe Launches Official Website"

"On 10 November 2014, the “Building resilience through translocality. Climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand” (TransRe) Project launched its official website, www.transre.org. A little more than one year ago, this BMBF-supported, Uni Bonn-based research group began with the aim to offer a fresh perspective on the environment-migration nexus. Through various mediums, including scientific articles, working papers, and social media, TransRe seeks to..." Read more...

¬ Bonn Sustainability Portal (November 2014)


Bonn_Sust._April_2014.png"Bonn University: TransRe Project on „Building Resilience through Translocality, Climate Change, Migration and Social Resilience of Rural Communities in Thailand“ now started"

"Project Outline

Climate change and migration are drawing increasing interest from researchers and policy makers, as well as from the general public. Much attention has been given to climate change as a push factor contributing to migration, and to the potential conflicts and humanitarian crises that may result. The proposed project offers a fresh perspective on the climate change-migration nexus. It starts from the assumption that, regardless of the accuracy of the projections of future environmental changes, migration is already occurring and will continue to be a major dynamic of global change. Migration is connecting people..." Read more...

 ¬ Bonn Sustainability Portal (April 2014)


press_release_1.png "Hilft Migration, den Klimawandel besser zu meistern?" Press Release, University of Bonn

"Inwieweit können Migranten ihren Heimatregionen helfen, Herausforderungen des Klimawandels besser zu bewältigen? Ein Forschungsprojekt des Geographischen Instituts der Universität Bonn untersucht diesen Zusammenhang und lotet die Chancen am Beispiel von Thailand aus. Das Bundesforschungsministerium fördert das Vorhaben in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 1,9 Millionen Euro..." Read more...

 ¬ Pressestelle der Universität Bonn (Nov. 2013)

 


 

Sponsored by

Who we are

We are a BMBF supported research group seeking to decipher the relationships between migration, translocality, and social resilience to climate change in Thailand. Our working group is based at the Department of Geography at the University of Bonn, Germany. Get to know our team...

ff1cc7f3a120bda3f8020969dc450462_f710.jpg

พวกเราคือใคร?

เรา คือ กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาและวิจัยแห่งสหพันธ์รัฐ (BMBF) มีความสนใจในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ และความยืนหยัดทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย โดยทางกลุ่มวิจัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายละเอียดเพิ่มเติม ...

 

 

 

Project Video